Sponsoren.

De verschillende projecten binnen het team, van het geven van trainingen tot deelname aan verschillende nationale en internationale evenementen wordt mogelijk gemaakt door de steun van verschillende partners. 

 

Elise Mathilde Fonds.

Stichting Elise Mathilde Fonds geeft steun aan instellingen die een algemeen sociaal, cultureel of ideëel doel nastreven, waardoor de maatschappijstructuur wordt verbeterd/verstevigd en waarbij de inzet van vrijwilligers een must is en de aanvrager zonder winstoogmerk opereert.

https://elisemathilde.nl 

Watersportverbond

Het Watersportverbond bestaat uit én maakt zich sterk voor meer dan 350 aangesloten watersportverenigingen en meer dan 80.000 leden met liefde voor de watersport.

We ondersteunen onze verenigingen op tal van gebieden, maken kinderen enthousiast voor de watersport, leiden trainers en instructeurs op zodat de wedstrijdsporters kunnen deelnemen aan eigentijdse en goed georganiseerde wedstrijden.

Ook maken we ons sterk voor het schoon, veilig en toegankelijk houden van onze Nederlandse vaarwegen en ondersteunen we onze topsporters in het behalen van medailles.

www.watersportverbond.nl 

Granite Reit.

Granite Real Estate Investment Trust is een in Canada gevestigde REIT die zich bezighoudt met de verwerving, ontwikkeling, eigendom en beheer van industrieel, magazijn- en logistiek vastgoed in Noord-Amerika en Europa.

www.granitereit.com

 

Van Uden Holding.

Van Uden is een wereldwijd opererende investeerder in voedsel, drank, schoonmaakmiddelen, verzorgingsproducten, bouwmaterialen en particulier en commercieel vastgoed. Ons doel is een hechte samenwerking met gelijkgestemde ondernemers, gericht op het vervullen van primaire levensbehoeften. We zien dit als voorwaarde voor vooruitgang en een duurzame toekomst voor iedereen.

www.vanuden.nl

 

Hudig en Veder.

Hudig & Veder is uw wereldwijde logistieke partner voor slimme transport-, opslag- en afhandelingsdiensten. Onze missie: uw bedrijf vooruit helpen. Van mineralen tot vliegtuigmotoren, van Van Goghs tot windmolens. We vinden altijd de slimste manier om uw lading overal ter wereld te krijgen, aangedreven door 225 jaar Nederlandse slimheid.

www.hudigveder.nl

 

Floris van Bommel.

Schoenfabriek van Bommel maakt sinds 1734 luxe heren- en damesschoenen. Floris zet samen met zijn twee broers, als 9e generatie, de schoenmakerstraditie van de familie voort.

www.florisvanbommel.com